In 2016 en 2017 hebben bewoners van Bunschoten-Stad (het gebied begrensd door de Bikkersweg, Stadsgracht, Rengerswetering en Kleine Pol) meegedacht over het verbeteren van de woonkwaliteit van hun omgeving. Dit heeft geresulteerd in een lijst met wensen voor dit gebied. Samen met een bewonersgroep wordt een aantal wensen onderzocht en uitgewerkt tot inrichtingsvoorstellen.

Het gaat hierbij om de (her)inrichting van de Dorpsstraat, het kruispunt Rengerswetering-Bikkersweg en de ontsluiting van de Dichtersbuurt. De kansen en knelpunten voor deze drie gebieden zijn op kaarten aangegeven. Benieuwd naar de inbreng van de bewonersgroep? Dan ziet de gemeente u graag tijdens een inloopavond op woensdag 10 oktober aanstaande tussen 19.30 en 21.00 uur in Twizst, De Kronkels 12a. Tijdens deze avond is er uiteraard ook voldoende gelegenheid om uw mening te geven of vragen te stellen.

Na de inloopavond op 10 oktober worden de kansen en knelpunten voor de drie gebieden in Bunschoten-Stad verder uitgewerkt door de bewonersgroep, een extern bureau en de gemeente Bunschoten.