Op dinsdag 18 september wordt weer de Mini Triatlon gehouden. U kunt zich nog opgeven tot vrijdag 14 september bij De Boei op de Bikkersweg 30 door het invullen van een machtigingsformulier.