In het najaar van 2017 heeft Deloitte opnieuw onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Bunschoten. Inwoners van de gemeente Bunschoten zijn positief over de dienstverlening en waarderen het met gemiddeld een 7,2.

In het onderzoek zijn de resultaten van de gemeente Bunschoten vergeleken met andere gemeenten die aan de burgerpeiling hebben meegedaan en qua grote vergelijkbaar zijn met de gemeente Bunschoten. De gemeente Bunschoten scoort bovengemiddeld als het gaat om een prettig woon- en leefklimaat. Ook de dienstverlening van de gemeente wordt goed gewaardeerd.