Op zaterdag 20 januari a.s. organiseert openbare sportbasisschool ’t Kruisrak een OPEN HUIS. Ouders zijn dan tussen 10 en 12.30 uur van harte welkom om met hun kind(eren) de school te bezoeken. Er worden rondleidingen gegeven (ook door kinderen) en ouders kunnen op hun gemak een kijkje in alle (digitale) lesmaterialen nemen. Er zal uitleg gegeven worden over de werkwijze en organisatie van het onderwijs op ’t Kruisrak. Wist u al dat ’t Kruisrak volgend schooljaar gaat werken met een continurooster?
In de gymzaal zal voor peuters en kleuters een les bewegingsonderwijs gegeven worden, om te laten zien hoe kinderen via uitdagende lessen hun motorische vaardigheden verder ontwikkelen. Uiteraard mogen de aanwezige kinderen hieraan meedoen, want samen bewegen geeft plezier!
U bent op zaterdag 20 januari van harte welkom op OSBS ’t Kruisrak, Vogelpad 3. Mocht u die dag niet in de gelegenheid zijn, mail of bel gerust voor een afspraak. Voor meer informatie: kijk op www.kruisrak.nl.