Het jaar 2016 is voor de grondexploitaties succesvol afgesloten. In de bijgevoegde
Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG) rekening 2016 zijn de lopende
grondexploitaties bijgewerkt aan de hand van de resultaten van 2016. Waar nodig zijn
prognoses bijgesteld.