Het college besluit om (onderdelen van) het kerkgebouw De Bron aan de Molenstraat 23-
24 in het algemeen belang aan te wijzen als gemeentelijk monument en te registreren op
de gemeentelijke monumentenlijst.

Het college heeft het “verslag fysieke leefomgeving 2017” vastgesteld en dit ter
kennisname naar de gemeenteraad gezonden. Tevens wordt dit verslag ter beoordeling
aan de provincie aangeboden. Het verslag

Door de eigenaar is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het college om
een bouwwerk aan te wijzen als gemeentelijk monument.
De commissie Bezwaarschriften heeft het college geadviseerd

Voor de realisatie van de nieuwbouw van de Van Amerongenschool en de Calvijnschool
zijn de afspraken tussen de schoolbesturen en de gemeente opgenomen in een
samenwerkingsovereenkomst. Het college heeft

Naar aanleiding van de door de gemeenteraad aangenomen motie om maximaal vier
arbeidsmigranten per reguliere woning toe te staan, hebben integrale controles
plaatsgevonden.
Daaruit is onder meer naar

Soms kom je van die grappige berichten tegen.
In Baarn moest de brandweer in actie komen om de tamme valkparkiet Lemmon te redden. Die was ontsnapt tijdens een boswandeling met zijn baasjes.

De eigenaren

Een schoenafdruk op een auto in Amersfoort heeft een man uit Soest een nachtje in de cel opgeleverd.

De politie ontdekte de schoenafdruk na een melding dat er op de Sint Annastraat in Amersfoort iemand

Elke dag gaat de herder van Stichting Schapedrift Ermelo met de kudde schapen de Ermelosche Heide. Door de week is dat de vaste herderin Marion Derks, in het weekend zijn er wisselende vrijwillige herders.